TJÄNSTER
Bygg & Anläggning Kontrollmätningar Skanning & Scan2BIM Maskinstyrningssupport Projekteringsmätningar Volymberäkning Drönare
  PROJEKT
Sergelstaden Forskaren Albano Friends Arena
  OM OSS
Historia Policy Jobba hos oss Kontakt
  LOGGA IN
Mätkonsult Kontroll.XYZ

Logga in på Mätkonsult Logga in på Kontoll.xyz

Svenska English Polskie

Policys

Kvalitetspolicy

Vi på Mätkonsult AB strävar efter att utföra mätuppdrag med största precision, efter era specifika behov och projektets förutsättningar. För oss innebär precision inte bara att göra noggranna mätningar utan även att utföra dem på ett tidseffektivt sätt.
För att uppfylla de krav som ställs på oss, är en viktig beståndsdel kompetent personal. För att behålla dagens höga kunnande, genomför vi därför fortlöpande vidareutbildningar av personalen.

I vårt arbete med att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete försöker vi att förebygga problem innan de uppstår. Om de trots allt skulle inträffa, tar vi tag i problemet på en gång.

Det är Mätkonsults policy att enbart leverera uppdrag med god och jämn kvalitet, varför bolaget valt att certifiera sig enligt ISO9001

 

 

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på Mätkonsult är att främja riskfaktorer och förebygga risker på arbetet. Arbetet omfattar såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Utöver lagstadgade krav som anges i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter strävar vi efter en trevlig och välkomnande arbetsmiljö som inspirerar till goda samarbeten, hög effektivitet och som möjliggör utveckling för alla medarbetare.

 

Summerat innebär vårt arbetsmiljöarbete att vi kan utföra våra uppdrag på bästa sätt och att du kan vara trygg när du anlitar/arbetar hos oss. Vårt mål är att vara våra kunders förstahandsval av mätföretag.

 

 

Jämnställdhetsplan

Mätkonsult arbetar aktivt för jämställdhet i arbetet. Ingen får behandlas sämre än någon annan på grund av sin könstillhörighet. Jämställdhetslagens förbud mot diskriminering vid rekrytering, befordran, lönesättning, ledning och fördelning av arbetet mm skall därför följas.

Alla anställda har ett ansvar för att motverka diskriminering. Ett särskilt ansvar vilar på chefer som har underställd personal. Till dessa chefer skall också eventuell förekomst av diskriminering rapporteras.